Jae Jakeelta | Joh.1:43-45 – Vesa Ollilainen

12.5.2021

Käymme läpi Johanneksen evankeliumia jae kerrallaan Vesa Ollilaisen kanssa.

Seuraavana päivänä, ollessaan lähdössä Galileaan, Jeesus tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: ”Seuraa minua.” Filippus oli kotoisin Betsaidasta, samasta kaupungista kuin Andreas ja Pietari. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: ”Me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat! Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista.” Joh. 1:43-45