Työmuodot

Kursseilla opiskellaan verkossa. Työtavat vaihtelevat laajasti kuunneltavista podcasteistä itsenäiseen lukemiseen, tehtäviin ja keskusteluun. Kursseja suorittaakseen ei tarvitse sitoutua tiettyihin ajankohtiin. Kaikki podcastit tai luennot on kuunneltavissa Moodle-alustalta oman aikataulusi mukaan. Mikäli live-luentoja järjestetään, ne nauhoitetaan myöhemmin katsottaviksi. Kurssit usein jaottuvat viikoittaisiin jaksoihin. Viikottaisella rytmillä Moodle-sivulle ilmestyy opiskelumateriaalia sekä viikkotehtävät. Kurssilla työskentely on pyritty ajoittamaan siten, että kurssit eivät ole liian raskaita suorittaa työelämän ohessa. Kursseilla onkin pyritty huomioimaan esimerkiksi kolmivuorotyöläiset. Kurssien suorittamiseen kuluu n. 3-4 tuntia viikossa.

Kurssien yhteydessä on mahdollisuus osallistua yhteiselle lähijaksolle. Lähijaksona voi toimia Kansanlähetysopiston viikonlopputapahtuma tai arkiperiodi. Lähijaksoista tiedotetaan kurssikohtaisesti.

HUOM. Korona-aikana verkkokurssin voi suorittaa osallistumatta lähijaksolle. Tästä syystä lähijakso on valinnainen verkkokursseilla vuoden 2022 syksyyn asti.

Oppimateriaali

Kaikki opiskelumateriaali on saatavilla verkossa. Kurssista riippuen opettaja saattaa suositella vapaaehtoista lisälukemista, jota saa useimmista kirjastoista tai kirjakaupoista. Kurssimateriaalia on ladattivassa kurssin päätyttyä omalle laitteelle.

Kenelle kurssit sopivat?

Kansanlähetys järjestää erilaisia verkkokursseja niin vaikeusasteen kuin aiheen kannalta. Verkko-opiskelu Kansanlähetysopistossa on ihanteellinen opiskelumuoto hiljattain uskoontulleelle tai sellaiselle kristitylle, jonka Raamattu on jäänyt pölyttymään hyllyyn. Raamattunsa hyvin tuntevat puolestaan voivat valita soveltavia viikkotehtäviä sekä hyötyä ajatustenvaihdosta muiden kurssilaisten kanssa. Näille kursseille otetaan siten hyvinkin eritaustaisia opiskelijoita yhdessä rikastumaan Jumalan Sanasta ja siitä, että jokaisella on jotakin annettavaa.

Millaista on opiskelu verkkoraamattukoulussa?

Verkkoraamattukoulussa opiskellaan verkkokursseilla. Ne ovat kahden tai kolmen kuukauden mittaisia, ja niissä käydään opettajan johdolla läpi Raamatun kirjoja tai jotain teemaa. Opiskelu etenee suunnitellun ohjelman mukaisesti, johon kuuluu itsenäistä työskentelyä sekä keskusteluja verkon välityksellä.

Osallistumalla aktiivisesti kurssiin niistä hyötyy eniten. Työpanos on kuitenkin mitoitettu sellaiseksi, että se ei edellytä päätoimista opiskelua. Muutamia tunteja viikossa riittää vallan hyvin.

Kurssit ovat pääasiallisesti etäopiskelua, mutta niihin kuuluu valinnainen lähijakso Kansanlähetysopistolla Ryttylässä. Kursseilla käytämme Moodle-nimistä alustaa. Siellä opiskelijat tapaavat toisensa ja ohjaajan. Oppimisympäristö on selainpohjainen (esim. Google Chrome, Firefox), joten sinne pääsee yksinkertaisesti netin kautta.

 

Miten kursseille haetaan?

Verkkoraamattukoulun kursseille haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Voit ilmoittautua mukaan yhdelle tai useammalle kurssille valintasi mukaan. Saat sähköpostitse tiedon hyväksynnästä sekä ohjeet, miten maksaa kurssimaksu ja kirjautua oppimisympäristöön.

 

Onko minusta ikäihmisenä verkko-opiskeluun?

Ehdottomasti on, jos muuten käytät tietokonetta ja nettiä tai haluat opetella tietotekniikan käyttöä. Kursseillamme on ollut kaikenikäisiä ja he ovat opiskelleet menestykkäästi. Ikä ei ole este osallistua verkkoraamattukouluun!

 

Millaista tekniikkaa kurssille osallistuva tarvitsee?

Verkkoraamattukouluun osallistuminen edellyttää, että sinulla on säännöllisesti käytössäsi tietokone internet-yhteydellä. Sivut toimivat parhaiten Mozilla Firefox tai Google Chrome selaimilla. Parhaiten sivut näkyvät, jos ikkunan koko on 800×600 tai suurempi. Tarkista, että selainohjelma hyväksyy evästeet (cookies).

Tarvitset myös voimassa olevan sähköpostiosoitteen.

 

Saako opiskelusta todistuksen?

Verkkokurssin suorittanut saa kurssin päätteeksi todistuksen.

 

En löytänyt vastausta kysymykseeni.

Lisätietota voit kysyä verkkokoulutusvastaavalta, jarkko.haapanen@sekl.fi

Haapanen Jarkko

raamattulinjan linjavastaava, Kansanlähetysopisto

jarkko.haapanen@sekl.fi

+358 44 550 5818