Raamattuavain: Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle, luvut 1 ja 2, Niilo Räsänen

6.11.2017