Raamattu rakkaaksi, osa 2. – Jarkko Haapanen

14.2.2019

Tämä on toinen osa Kansanlähetysopiston lehtori Jarkko Haapasen opetuksesta työntekijäseminaarissa Ryttylässä tammikuussa 2019.

Opetuksen alkuosan voit lukea täältä.

Reformaatiot kirkon historiassa ovat saaneet alkunsa siitä, että on palattu Jumalan sanaan. On ikään kuin löydetty Jumalan sana uudelleen. Luther teki reformatorisen löytönsä nimenomaan Raamatun sanan äärellä.

Toisen kuningasten kirjan luvut 22–23 kertovat Vanhan testamentin reformaattorista, Juudan kuninkaasta Joosiasta. Hän tuli kuninkaaksi vain kahdeksanvuotiaana. Raamattu antaa hallitsijasta hyvän arvion. Hän toimi kaikessa Jumalan tahdon mukaan.

Yksi merkittävä teko Joosian hallitusaikana oli Jerusalemin temppelin peruskorjaus. Hänen hallitusaikaansa edeltäneinä vuosina Jerusalemin temppeli oli päässyt huonoon kuntoon, ja Joosia päätti teettää perinpohjaisen kunnostustyön. Hän lähetti kirjuri Safanin ylipappi Hilkian luokse ohjeistamaan temppelin kunnostustöissä.

Kun työt olivat lähteneet käyntiin, jonkin ajan kuluttua temppelissä tehtiin merkittävä löytö. Luvussa 22 kerrotaan:

Ylipappi Hilkia sanoi kirjuri Safanille: »Minä löysin Herran temppelistä lain kirjan.» Hilkia antoi kirjan Safanille, ja tämä luki sen. Kirjuri Safan palasi kuninkaan luo ja kertoi hänelle: »Palvelijasi ovat ottaneet hopean, joka temppelissä oli, ja antaneet sen korjaustöiden valvojille, jotka vastaavat Herran temppelissä tehtävistä töistä.» Kirjuri Safan kertoi vielä kuninkaalle, että pappi Hilkia oli antanut hänelle kirjan. Hän luki sen kuninkaalle. Kun kuningas kuuli, mitä lain kirjassa sanottiin, hän repäisi vaatteensa. Hän sanoi pappi Hilkialle sekä Safanin pojalle Ahikamille, Mikajan pojalle Akborille, kirjuri Safanille ja hovimiehelleen Asajalle: »Menkää ja kysykää Herralta, mitä meidän on nyt tehtävä, kun tämä kirja on löytynyt. Kysykää sitä niin minun kuin kansani puolesta, kysykää koko Juudan tähden. Herra on varmasti pahoin vihastunut meihin. Isämme ovat herättäneet hänen vihansa, kun eivät ole kuulleet tämän kirjan sanoja, eivätkä ole eläneet kaikkien niiden käskyjen mukaisesti, jotka siihen on meitä varten kirjoitettu.»

Jumalan sana sai aikaan piston kuninkaan sydämessä. Jumala lähetti naisprofeetta Huldan kertomaan, ettei kuningas joutuisi kokemaan Jumalan rangaistusta, koska hän nöyrtyi Jumalan edessä.

Jumalan sanan löytyminen johti myös reformaatioon Joosian aikana. Kuningas luki ensin koko kansalle Jumalan lain kirjan sanat ja sen jälkeen kansa lupasi julkisesti noudattaa kirjassa mainittuja Jumalan käskyjä. Sen jälkeen seurasi laajamittainen epäjumalanpalveluksen tuhoaminen.

Kaikki tämä sai alkunsa temppelistä löytyneestä pölyttyneestä Liiton kirjasta.

Raamattu ensin rakkaaksi, sitten evankeliumi kaikille!

Ajattelen, että myös tänä aikana tarvittaisiin samanlaista Raamatun löytämistä ja tosissaan ottamista – raamattuherätystä.

Raamattu ei saa jäädä pölyttymään kirjahyllyihin, sillä se saa aikaan muutosta. Rukoilkaamme raamattuherätystä. Sitä, että ihmisillä syntyisi halua ja intoa opiskella ja lukea Jumalan sanaa ja että raamattukurssit täyttyisivät innokkaista Raamatun sanan opiskelijoista.

Raamattu on kaiken lähtökohta. Raamatun sana saa aikaan herätystä, joka puolestaan saa aikaan lähetystä.

Toivon ja rukoilen, että Raamattu saisi olla Kansanlähetyksessä rakas ja että kaikkea oppia ja elämää arvioitaisiin Jumalan sanalla tästä eteenkinpäin. Jollei arviointiperusteena ole Raamattu, tulee tilalle jokin muu, kuten yleinen mielipide, kirkolliskokousten päätökset tai sisäinen kokemus. Ne eivät saisi nousta Raamatun sanan kanssa samalla viivalle tai sen yli.

Kansanlähetysopiston opiskelijat ovat kertoneet perusteita, joiden vuoksi kannattaa lukea Raamattua:

• Oppii tuntemaan Jumalaa
• Oppii tuntemaan Jumalan pelastussuunnitelman
• Oppii tuntemaan Jumalan tahdon
• Oppii historiaa
• Osaa puolustaa uskoa
• Lukemalla viisastuu
• Raamattu on Hengen ravintoa
• Jumala synnyttää uskoa sanansa kautta
• Jumala kasvattaa ja pyhittää
• Se on velvollisuutemme
• Tuo rauhan ja lohdun
• Se kasvattaa kielitaitoa
• Se kasvattaa sosiaalisia taitoja
• Pystyy arvioimaan opetusta
• Jeesuksen esimerkki – Jeesuskin luki, samoin Paavali
• Oppii tuntemaan itseään
• Oppii käskyt
• Saa elämälle tarkoituksen
• Opettaa kohtelemaan paremmin muita ihmisiä, sekä sen, miten ei kannata kohdella toisia
• Pystyy evankelioimaan ja palvelemaan paremmin
• Opettaa nöyryyttä
• Ylläpitää uskoa
• Raamattu on mielenkiintoinen
• Raamattu itse kehottaa lukemaan Raamattua
• Raamattu on ainoa ilmoitus Jumalasta
• On etuoikeus, että Sana on saatavilla
• Tuo ilon ja lohdutuksen murheen ja kärsimyksen keskellä
• Kertoo syistä ja seurauksista sukupolvien yli
• Raamattu on dynaaminen kirja
• Raamattu on totta!

TM Jarkko Haapanen toimii Kansanlähetysopiston Raamattulinjan linjavastaavana.

Lahjoita:
Tämän opetuksen kohdalla lahjoitukset kohdistuvat Kansanlähetyksen Raamattu rakkaaksi -kampanjalle.

Kertalahjoituksessa, erillisenä tilisiirtona suoraan pankkiin, viite on 70315. Voit käyttää tilinumeroa NORDEA:
FI83 2070 1800 0283 25 tai tämän sivun alareunassa olevia tilinumeroita.

Jumalan siunausta sinulle!