Share

Muualla kuin vanhempiensa luona asuvien toisen asteen 18 ja 19-vuotiaiden opiskelijoiden vanhempien tulorajojen seuraava korotus tulee voimaan jo 1.1.2016. Opintorahaan … Jatka lukemista Hyviä uutisia kansanopisto-opiskelun opintotuista

Share

Hyviä uutisia kansanopisto-opiskelun opintotuista

Share

Muualla kuin vanhempiensa luona asuvien toisen asteen 18 ja 19-vuotiaiden opiskelijoiden vanhempien tulorajojen seuraava korotus tulee voimaan jo 1.1.2016. Opintorahaan vähentävästi vaikuttavia vanhempien tulorajoja korotetaan hallituksen linjauksen mukaisesti asteittain niin, että vanhempien tulot eivät enää vaikuttaisi opintorahan suuruuteen. Ensi vuoden alusta täysimääräisen opintorahan (18-19 vuotiailla itsenäisesti asuvilla 250,28€/kk ja 17 vuotiailla 101,78€/kk) tuloraja on noin 61.000€/v. brutto. Tästä opintoraha asteittain laskee eikä opintorahaa enää saa jos vanhempien tulot ylittävät yhteensä 81.000€/v. Asumistuki ei ole sidottu vanhempien tuloihin, opiston asuntolassa asuvien tuki on 88,87€/kk.

Suomen Kansanopistohdistyksen tavoitteena on ollut saada kansanopisto-opiskelijat tasavertaiseen asemaan opintososiaalisen tuen suhteen. Tavoitteena on ollut myös internaatin (oppilaitoksen majoittaman opiskelijan) aseman vahvistaminen. Nyt esitykset tuottavat tulosta.

Kansanopistovuosi ei myöskään vie korkeakoulujen uusien kiintiöiden ensikertalaisuus-statusta. Kannattaa siis valita kansanopisto ennemmin kuin ottaa vastaan sellainen korkeakoulupaikka, joka ei vastaa omia unelmia ja tavoitteita.

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2015/12/EV_VN_opintotuki.html?lang=fi

Share