Nuorisotyölinjan hakulomake

HAKEMUS KANSANLÄHETYSOPISTON NUORISOTYÖLINJALLE

Nuorisotyölinjan hakemus

Lataa passikuva:

Haen nuorisotyölinjalle:
SyyslukukaudeksiKevätlukukaudeksiMolemmiksi

HENKILÖTIEDOT

Nimi (puhuttelunimi isoilla kirjaimilla):

Osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

Toinen osoite (esim. opiskelupaikkakunta, kirjoita myös, milloin mikäkin osoite on voimassa):

Syntymäaika:

Siviilisääty:
NaimatonKihloissaAvosuhteessaNaimisissa

KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

Peruskoulu: (päättymisvuosi)

Ammatillinen koulutus: (opiskeluala ja päättymisvuosi)

Ylioppilastutkinto: (vuosi)

Muu tutkinto: (opiskeluala ja päättymisvuosi)

Meneillään oleva opiskelu: (opiskeluala ja montako vuotta opiskellut)

Muu koulutus:

Ammatti:

Työkokemus: (ala ja kesto)

Ajokortti:
OnEi ole

Ajokorttiluokka:

SEURAKUNTAYHTEYS

Seurakunta tai kristillinen järjestö, jonka toiminnassa olet mukana:

Kerro uskostasi ja osallistumisestasi seurakunnan toimintaan (oletko kasvanut uskovassa kodissa vai tullut uskoon myöhemmin...? Millaiseen toimintaan olet seurakunnassa osallistunut ja kuinka aktiivisesti, missä olet kantanut vastuuta...?):

RYHMÄSSÄ TOIMIMINEN

1. Kuvaile kokemuksiasi ryhmässä toimimisesta:

2. Toimin ryhmässä yleensä mieluiten:
JohtajanaKäytännön järjestelijänäKuuntelijanaRivijäsenenä

TAIDOT JA HARRASTUNEISUUS

Mitä harrastat?:

Missä olet hyvä? (esim. laulaminen, puheiden pitäminen, kokkailu, kielet...):

Missä haluaisit kehittyä? (esim. soittaminen, esiintyminen, ryhmätyöskentely...):

TERVEYDENTILA

1. Kuvaile fyysistä terveydentilaasi:

2. Kuvaile mahdollisen fyysisen sairautesi vaikutusta elämääsi:

3. Onko sinulla tällä hetkellä/Onko sinulla joskus ollut mielenterveyden ongelmia?:

Kuvaile mahdollisen mielenterveyden ongelman vaikutusta elämääsi:

MOTIIVI OPIKELUUN JA ODOTUKSET

1. Miksi pyrin opiskelemaan Kansanlähetysopiston nuorisotyölinjalle:

2. Odotukseni opiskeluajalta:

MUUT OPISKELU- JA TYÖSUUNNITELMAT

1. Mihin muualle olet pyrkinyt opiskelemaan/työhön?

Jos minut hyväksytään nuorisotyölinjan lisäksi muualle, valitsen:
NuorisotyölnjanMuun

MUUTA

Muuta elämäntilanteestasi, taustastasi ja kokemuksistasi, mitä linjavastaavan on hyvä tietää:

SUOSITTELIJAT
Pyydä kahta sinut tuntevaa kristillisen työn vastuunkantajaa suosittelijoiksesi ja kirjoita tähän heidän nimensä ja yhteystietonsa.

Suosittelija 1.

Suosittelija 2.

VAHVISTUS

Aika ja paikka:

Allekirjoitus (myös tietokoneella):

KAIKKI HAKEMUKSET KÄSITELLÄÄN LUOTTAMUKSELLISESTI!

Eväitä elämääsi