Maahanmuuttajalinjan hakulomake (Application for the Immigrant Study Programme)

Maahanmuuttajalinjan hakemus (Application for Immigrant Study Programme)

HENKILÖTIEDOT (PERSONAL INFORMATION)

Etunimi (First Name)

Sukunimi (Last Name)

Osoite (Street Address)

Postinumero (Postal Code)

Postitoimipaikka (City)

Puhelinnumero (Phone Number)

Sähköposti (Email)

Syntymäaika (The Date of Birth)

PERHETIEDOT (FAMILY INFORMATION)

Siviilisääty (Marital Status)
Naimaton (Single)Naimisissa (Married)Eronnut (Divorced)Leski (Widow)

Aviopuoliso (Spouse)
Aviopuolison nimi ja syntymävuosi (The Name of the Spouse and the Year of Birth)

Lasten nimet ja iät (Children, Name and Age)

KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS (Education and Work Experience)

Koulutus (Education)
Peruskoulu (Primary School)Lukio (High School)Yliopisto (University)

Mitä olet opiskellut ja kuinka kauan? (What have you studied? How many years?)

Ammatti (Profession)

Työkokemus. Millaista työtä olet tehnyt ja kuinka kauan? (Work Experience: What kind of work have you done and how many years?)

KIELITAITO (LANGUAGE SKILLS)

Äidinkieli ja muut kielet (Mother Tongue and Other Languages)

Oletko käynyt jollakin suomen kielen kurssilla? Missä? Milloin? Kuinka monta tuntia viikossa? (Have you taken some Finnish language lessons? Where? When? How many time of a week?)

KRISTILLINEN TAUSTA (CHRISTIAN BACKGROUND)

Kuinka kauan olet ollut kristitty? (How long have you been a Christian?)

Käytkö jossakin seurakunnassa? Missä? (Do you go to any church? Where?)

Onko sinut kastettu? Missä seurakunnassa? (Have you been baptized? Where and which church?)

Kuulutko johonkin seurakuntaan? Mihin? (Are you a member of some church? The name of the church?)

HARRASTUKSET (HOBBIES)

Mitä harrastat? (What hobbies do you have?)

TERVEYS

Onko sinulla sairauksia? (Do you have any diseases?)

MUUTA (MORE INFORMATION)

Onko saanut oleskeluluvan, kielteisen päätöksen vai odottaako päätöstä? (Have you got a permit of residence, negative decision or still waiting for a decision?)
Saanut oleskeluluvan (Have got a permit of residence)Kielteinen päätös (Negative decision)Odottaa päätöstä (waiting for a decision)

Miksi haluat maahanmuuttajalinjalle? (Why do you want to study on Immigrant Study Programme?)

Mitä haluaisit tehdä maahanmuuttajalinjan jälkeen? (Your future plans after Immigrant Study Programme)

SUOSITTELIJAT (REFERENCES)

1. Suosittelija (1. Reference)
Nimi, osoite ja puhelinnumero (Name, Address, Phone Number)

2. Suosittelija (2. Reference)
Nimi, osoite ja puhelinnumero (Name, Address, Phone Number)

Eväitä elämääsi